Om

Om

PROBLEMLÖSNING OCH INNOVATION ÄR KÄRNAN I ALLT VI GÖR – STÄNDIGT STRÄVANDE EFTER ATT VARA I FRAMKANTEN AV MATERIALTEKNOLOGI.

Problemlösning

Jesmonite uppfanns här i Storbritannien 1984 av Peter Hawkins, som fortfarande befinner sig i hjärtat av företaget som teknisk och utvecklingsdirektör. Den ursprungliga sammansättningen var en akrylmodifierad gipsammansättning som säljs än idag. Det var tänkt som ett säkert alternativ till fiberglas (GRP) och som ett lätt alternativ till gjutbetong.

Vårt fortsatta engagemang för uppfinning och problemlösning har resulterat i ett sortiment som nu utvidgats till en familj av material som täcker en mängd olika användningsområden.

Innovation

Vi strävar ständigt efter att innovera och leda genom en djup förståelse för ett brett spektrum av materiallösningar. Detta resulterar i material som tar itu med viktiga frågor som säkerhet, estetisk kvalitet och ger praktiska lösningar där befintlig teknik är bristfällig.

I samarbete med våra kunder för att svara på specifika frågor designar och utformar vi material i vår fabrik, upplyser vår omfattande erfarenhet och utveckling så att det resulterande materialet uppfyller eller överträffar förväntningarna.